Mälardalstouren+65

 

Västmanlands Bordtennisförbund


Köping 2017-01-16

2021-12-03 köping
Köping 2021-12-03

2024-03-15
Örebro

INLEDNING
Pooler

FORTSÄTTNING
A-pooler
(Ettor och tvåor ur inlednings-poolerna)
B-pooler
(Treor och fyror ur inlednings-poolerna)

SLUTSPEL
A-slutspel
(Ettor och tvåor ur A-poolerna)
B-slutspel
(Ettor och tvåor ur B-poolerna)

2024-01-26
Österåkers multiarena    detaljer(!)  
1. Toni Sohlin, Ängby SK15 p
2. Peder Zettergren, Spårvägens Veteran BTK
3. Johan Reichard, Spårvägens Veteran BTK
4. Rasoul Rasouli, Fältöversten BTK
5. Leif Christensen, Spårvägens Veteran BTK
6. Gunnar Ljung, IFK Täby BTK
7. Roger Ofstad, IK Juno
8. Rolf Karlsson, Spårvägens Veteran BTK
9. Jan-erik Franzen, IFK Österåkers BTK
10. Arne Berglund, Hässelby Pensionärers BTK
11. Alan Berry, Fältöverstens BTK
12. Thomas Sundling, IFK Österåkers BTK
13. Anders Erik Östrand, Bro IK
14. Leif Mihkelsaar, Spånga TBK
15. Staffan Johansson, Köpings BTK
16. Gert Hoffman, Spånga TBK
17. Klemens Danielsson, Arboga BTK
18. Sten Törnberg, Huddinge BTK
19. Claes-Goran Aggebo, Nyköpings Oxelösund BTK
20. Urban Wadner, Fältöverstens BTK
21. Ulf Bergstrand, Ängby SK
22. Ingvar Svensson, Spånga TBK
23. Göran Sundbom, BTK Åsen
24. Bosse Steiner, Ängby SK
25. Torbjörn Lundgren, Ängby SK
26. Kjell Blomberg, Solna BTK
27. Arne Innerström, Tyresö BTK
28. Urban Living, Köpings BTK
29. Tommy Bergkvist, Ängby SK

2023-10-30
Köping arena    bild


klicka på bilden

 2023-09-29
Katrineholm   bilder


klicka på bilden

2023-04-14
Österåkers Multiarena  detaljer(!)                   

A-slutspel  Johan Reichard       
1. Johan Reichard, Spårvägens Veteran BTK
2. Toni Sohlin, Ängby SK
3. Michael Hafn, Spårvägens BTK
4. Lars Afrell, Spånga TBK
5. Jan-erik Franzen, IFK Österåkers BTK
6. Jan Hedkvist, Ängby SK
7. Bernt Olsson, Spårvägens Veteran BTK
8. Olle Wiberg, Södertälje BTK
9. Leif Christensen, Spårvägens Veteran BTK
10. Michael Lindström, Tullinge TP BTK

B-slutspel
1. Björn Karlsson, Spårvägens Veteran BTK
2. Hans Smeds, IFK Österåkers BTK
3. Staffan Johansson, Köpings BTK
4. Staffan Engblom, Spårvägens Veteran BTK
5. Sten Törnberg, Huddinge BTK
6. Klemens Danielsson, Arboga BTK
7. Bosse Steiner, Ängby SK
8. Anders Nystrand, Spånga TBK
9. Anders Erik Östrand, Bro IK
10. Lennart Svensson, Köpings BTK

C-slutspel
1. Claes-Göran Aggebo, Nyköpings Oxelösund BTK
2. Tomas Henriksson, Katrineholms BTK
3. Rolf Lundgren, Ängby SK
4. Göran Sundbom, BTK Åsen
5. Urban Living, Köpings BTK
6. Arne Innerström, Tyresö BTK

 2023-03-03
Köping Arena

1) Tommy Bergqvist, Ängby
2) Bernt Olsson, Spårvägen
3) Ingvar Svensson, Spånga
4) Staffan Johansson, Köping
5) Bosse Steiner, Ängby
6) Anders Östrand, Bro
7) Gunnar Ljung, Täby
8) Ragnar Botnen, Österåker
9) Klemens Danielsson, Arboga
10) Michael Lindström, Tullinge
11) Roger Ofstad, Juno
12) Anders Nystrand, Spånga
13) Ante Carlsson, Köping
14) Björn Karlsson, Spårvägen
15) Ulf Bergstrand, Ängby
16) Martti Kärnä, Örebro
17) Olle Wiberg, Södertälje
18) Urban Wadner, Fältöversten
19) Leif Christensen, Spårvägen
20) Hans Larsson, Örebro
21) Göran Sundbom, Åsen
22) Björn Tegestam, Örebro
23) Matti Grönvall, Köping
24) Alan Berry, Fältöversten
25) Tord Landström, Örebro
26) Kjell Lundin, Örebro
27) Urban Liwing, Köping
28) Tomas Henriksson, Katrineholm
29) Torbjörn Lundgren, Ängby
30) Bo Davidsson, Örebro
31) Stefan Lundborg, Köping
32) Bruno Fransson, Örebro
33) Arne Innerström, Tyresö

2022-11-25

Köping Arena   2022-11_köping.jpg

1) Rolf Karlsson, Österåker
2) Gunnar Ljung Täby
3) Staffan Johansson, Köping
4) Björn Karlsson, Spårv. Vet.
5) Åke Berg, Tullinge
6) Sten Törnberg, Huddinge
7) Klemens Danielsson, Arboga
8) Roger Ofstad, Juno
9) Bengt Sääw, Örebro
10) Staffan Engblom, Spårv.Vet.
11) Ragnar Botnen, Österåker
12) Peter Örberg, Enköping
13) Kenneth Lindqvist, Enköping
14) Alan Berry, Fältöversten
15) Marti Kärnä, Örebro
16) Urban Wadner, Fältöversten
17) Hans Jernberg, Västerås
18) Matti Grönvall, Köping
19) Bo Davidsson, Örebro
20) Michael Lindström, Spårv. Vet.
21) Tomas Henriksson, Katrineholm
22) Staffan Olofsson, Västerås
23) Björn Tegestam, Örebro
24) Urban Liwing, Köping
25) Tomas Granqvist, Katrineholm
26) Bo Ceder, Enköping
27) Göran Sundbom, Åsen
28) Arne Innerström, Tyresö
29) Bruno Fransson, Örebro

2022-09-30
Katrineholm bilder

  1. Johan Reichard, Hammarby
  2. Toni Sohlin, Ängby
  3. Lars Andersson, Katrineholm
  4. Olle Eklund, Ängby
  5. Torsten Söderberg, Spårvägen Vet.
  6. Bernt Olsson, Spårvägen Vet.
  7. Rolf Karlsson, Spårvägen Vet.
  8. Björn Karlsson, Spårvägen Vet.
  9. Staffan Johansson, Köping
10. Jan Hedkvist, Ängby
11. Kenneth Lindkvist, Enköping
12. Urban Wadner, Fältöversten
13. Gunnar Ljung, Täby
14. Matti Kärnä, Örebro
15. Bengt Sääv, Örebro
16. Roger Ofstad, Juno
17. Sten Törnberg, Spårvägen Vet.
18. Klemens Danielsson, Arboga
19. Göran Allvin, Arboga
20. Peder Zettergren, Spårvägen Vet.
21. Håkan Berling, Spårvägen Vet.
22. Bo Ceder, Enköping
23. Urban Liwing, Köping
24. Bo Davidsson, Örebro
25. Peter Örberg, Enköping
26. Bosse Steiner, Ängby
27. Tomas Henriksson, Katrineholm
28. Alan Berry, Fältöversten
29. Björn Tegestam, Örebro
30. Hasse Larsson, Örebro
31. Staffan Engblom, Spårvägen Vet.
32. Göran Sundbom, Åsen
33. Bruno Fransson, Örebro
34. Arne Innerström, Tyresö

2022-05-13
Eskilstuna     

  1. Lars Nordkvist Enköping
  2. Gunnar Ljung Täby
  3. Åke Berg Tullinge
  4. Olle Eklund Ängby
  5. Lars Andersson Katrineholm
  6. Bernt Olsson Spårvägen Veteran
  7. Ingvar Svensson Spånga
  8. Johan Reichard Hammarby
  9. Jan Hedkvist Ängby
10. Rolf Karlsson Österåker
11. Toni Sohlin Ängby
12. Bengt Sääv Örebro
13. Peter Johansson Eskilstuna
14. Urban Wadner Åsen
15. Georg Engström Ängby
16. Kennet Lindkvist Enköping
17. Tommy Bergkvist Ängby
18. Roger Ofstad Juno
19. Staffan Johansson Köping
20. Staffan Engblom Spårv. Vet.
21. Tord Landström Örebro
22. Ulf Larsson Eskilstuna
23. Bosse Steiner Ängby
24. Sten Törnberg Huddinge
25. Roger Ljung Nyköping
26. Tommy Carlsson Örebro
27. Martti Kärnä Örebro
28. Bo Ceder Enköping
29. Anders Nystrand Spånga
30. Rolf Abrahamsson Nyköping
31. Olof Fransson Nyköping
32. Peter Örberg Enköping
33. Tomas Henriksson Katrineholm
34. Göran Sundbom Spårv. Vet.
35. Urban Liwing Köping
36. Ulf Boström Enköping
37. Ragnar BotnenÖsteråker (Bröt)

 2022-01-04

Eskilstuna     Tommy_Bergkvist.jpg    

  1. Tommy Bergkvist Ängby
  2. Gunnar Ljung Täby
  3. Bengt-Olof Neuman Eskilstuna
  4. Jan Hedlund Ängby
  5. Tommy Sund Eskilstuna
  6. Lars Jonsson Västerås
  7. Rolf Karlsson Österåker
  8. Peter Johansson Eskilstuna
  9. Ulf Larsson Eskilstuna
10. Sten Törnberg Huddinge
11. Staffan Johansson Köping
12. Ulf Bergstrand Ängby
13. Kenneth Lindkvist Enköping
14. Bosse Steiner Ängby
15. Ragnar Botnen Österåker
16. Roger Ofstad Juno
17. Anders Nystrand Spånga
18. Peter Örberg Enköping
19. Bengt Svensson Mariedal
20. Ulf Broström Enköping
21. Staffan Engblom Spårv.Vet.
22. Urban Wadner Åsen
23. Göran Sundbom Åsen
24. Bo Ceder Enköping
25. Urban Liwing Köping

2021-12-03  2021-12-03_köping_MINI.jpg

    1. Sölve Pettersson Upplands Ekeby
  2. Åke Berg Tullinge
  3. Lars Andersson Katrineholm
  4. Bo Forsman Västerås
  5. Lars-Olof Tjerngren Västerås
  6. Tommy Sund Eskilstuna
  7. Bernt Olsson Spårv. Veteran
  8. Björn Karlsson Upplands Väsby
  9. Bosse Steiner Ängby
10 Peter Johansson Eskilstuna
11. Leif Mjhkelsaar Spånga
12. Tord Landström Örebro
13. Gunnar Ljung Täby
14. Anders Nystrand Spånga
15. Roger Ofstad Juno
16. Staffan Johansson Köping
17. Urban Wadner Åsen
18. Ragnar Botnen Österåker
19. Bengt-Olof Neuman Eskilstuna
20. Sten Törnberg Huddinge
21. Ulf Bergstrand Ängby
22. Kjell Gustavsson Åsen
23. Matti Grönvall Köping
24. Urban Liwing Köping
25. Peter Örberg Enköping
26. Bo Danielsson Västerås
27. Bo Lundell Enköping
28. Hans Kihlander Örebro
29. Göran Sundborn Åsen
30. Kenneth Lundberg Enköping
31. Bruno Fransson Örebro
32. Ulf Boström Enköping
33. Ulf Edman Köping

 2020-01-07
Eskilstuna

  1. Åke Berg, Tullinge
  2. Leif Pettersson, Norcopensarna
  3. Lars Hultström, Hälleforsnäs
  4. Göran Allvin, Arboga
  5. Gunnar LjungTäby
  6. Beng-Olof Neuman, Eskilstuna
  7. Thomas Stenberg, Norcopensarna
  8. Lars Andersson, Kartrineholm
  9. Sten Törnberg, Spårvägen Veteran
10. Rolf Karlsson, Österåker
11. Bengt Sääv, Örebro
12. Thomas Sundling, Österåker
13. Bernt Olsson, Spårvägen Veteran
14. Björn Karlsson, Upplands Väsby
15. Anders Andersson, Katrineholm
16. Roger Ljung, Nyköping-Oxelösund
17. Per Stenson, Spårvägen Veteran
18. Gunnar Winbrandt, Spårvägen Veteran
19. Staffan Johansson, Norberg
20. Bo Steiner, Ängby
21. Peter Johansson, Eskilstuna
22. Bengt Sundelin, Spårvägen Veteran
23. Stefan Cederblad, Lilla Alby
24. Urban Wadner, Åsen
25. Klemens Danielsson, Arboga
26. Bo Danielsson, Västerås
27. Olof Fransson, Nyköping-Oxelösund
28. Urban Liwing, Köping
29. Staffan Olofsson, Västerås
30. Hans Eckerrot, Västerås
31. Ulf Segeblad, Åsen
32. Bo Landgren, Spårvägen Veteran

 2019-09-20
Köping

  1. Lars Hultström, Katrineholm
  2. Anders Andersson Katrineholm
  3. Thomas Stenberg Norcopensarna
  4. Åke Berg Tullinge
  5. Bernt Olsson Spårvägen Veteran
  6. Roger Ofstad Norberg
  7. Staffan Johansson Köping
  8. Bengt Sääv Örebro
  9. Leif Gunnarsson Borlänge
10. Staffan Engblom Spårvägen Veteran
11. Sten Törnberg Huddinge
12. Bo Steiner Ängby
13. Bo Danielsson Västerås
14. Stig Sjöberg Borlänge
15. Hans-Åke Sterner Spårvägen Veteran
16. Anders Nystrand Spånga
17. Staffan Olofsson Västerås
18.Stefan Cederblad Lilla Alby
19. Bruno Fransson Sturehov
20. Hans Edman Västerås
21. Bo Landgren Spårvägen Veteran
22. Orvar Andersson Norcopensarna
23. Urban Wadner BTK Åsen
24. Urban Liwing Köping
25. Ulf Edman Köping
26. Bo Löthman Sturehov

2019-05-13
Köping    

  1. Thomas Stenberg Norcopensarna
  2. Bernt Olsson Spårvägen Veteraner
  3. Arvi Grapenhed Safir
  4. Bengt Neuman Eskilstuna
  5. Göran Allvin Arboga
  6. Thomas Sundling Österåker 
  7. Åke Berg Tullinge
  8. Lars Andersson Katrineholm
  9. Gunnar Ljung Täby
10. Pan Ming Hammarby
11. Sten Törnberg Spårvägen Veteraner
12. Bengt Sääv Sturehov 
13. Peter Johansson Flen
14. - 16.  Björn Karlsson Upplands-Väsby
Per StensonEskilstuna
Ulf Larsson Eskilstuna
17. Roger Ofstad Norberg
18. Bo Danielsson Västerås 
19. Rolf Näsberg Spårvägen Veteraner
20. Staffan Johansson Köping
21. Bengt Sundelin Spårvägen Veteraner
22. Olof Fransson Nyköping-Oxelösund
23. Valdemar Persson Hässelby
24. Roger Ljung Nyköping-Oxelösund 
25. Staffan Engblom Spårvägen Veteraner
26. Hans-Åke Sterner Spårvägen Veteraner
27. Staffan Olofsson Västerås
28. Björn Tegestam Örebro
29. Lars Samuelsson Arboga
Tre spelare bröt efter det inledande första poolspelet.

 2019-01-11
Eskilstuna

  1. Thomas Stenberg Norcopensarna
  2. Ulf Larsson IFA  Eskilstuna
  3. Christer Eriksson Arboga
  4. Leif Pettersson Norcopensarna
  5. Thomas Sundling Österåker
  6. Bernt Olsson Spårvägen Veteran
  7. Åke Berg Tullinge
  8. Bengt-Olof Neuman IFA Eskilstuna
  9. Gunnar Ljung Täby
10. Per Stenson IFA Eskilstuna
11. Lars Sundberg Norcopensarna
12. Peter Johansson Flen
13. Anders NystrandSpånga
14. Bengt Sääv Sturehov
15. Lars Andersson Katrineholm
16. Bosse Steiner Ängby
17. Staffan Johansson Köping
18. Roger Ljung Nyköping-Oxelösund
19. Ragnar Botnen Österåker
20. Stefan Cederblad Lilla Alby
21. Hans-Åke Sterner Spårvägen Veteraner
22. Bengt Sundelin Spårvägen Veteran
23. Rolf Näsberg Tullinge
24. Staffan Engblom Spårvägen Veteran
25. Klemens Danielsson Arboga
26. Björn Tegestam Örebro Bt Seniorer
27. Olof Fransson Nyköping-Oxelösund
28. Bruno Fransson Sturehov
29. Bo Löthman Sturehov
30. Ingmar Thunberg Örebro Bt Seniorer
31. Urban Liwing Köping
32. Lars Samuelsson Arboga

 2018-09-26
Örebro

  1. Thomas Stenberg, IF Norrcopensarna-Fridtuna
  2. Christer Eriksson, Arboga BTK
  3. Göran Allvin, Arboga BTK
  4. Åke Berg, Tullinge TP BTK
  5. Thomas Sundling, IFK Österåkers BTK
  6. Gunnar Ljung, IFK Täby BTK
  7. Bosse Steiner, Ängby SK
  8. Stefan Cederblad, Lilla Alby SK
  9. Staffan Johansson, Köpings BTK
10. Thomas Lundberg, Fältöverstens BTK
11. Bengt Sääv, Örebro Bordtennis Seniorer
12. Esko Frykholm, IK Sturehov
13. Hans Sterner Spårvägens Veteran BTK
14. Klemens Danielsson, Arboga BTK
15. Gunnnar Winbrant Huddinge BTK
16. Stig Sjöberg, Borlänge BTK
17. Alan Berry, Fältöverstens BTK
18. Urban Liwing, Köpings BTK
19. Bo Löthman, IK Sturehov
20. Bruno Fransson, IK Sturehov
21. Björn Tegestam, Örebro Bordtennis Seniorer
22. Bo Persson, Borlänge BTK
23. Hans Kihlander, IK Sturehov
24. Hans Larsson, Örebro Bordtennis Seniorer
25. Per-Arne Pettersson, Örebro Bordtennis Seniorer
26. Jan-Olov Thungren, Örebro Bordtennis Seniorer
27. Ulf Sandberg, Örebro Bordtennis Seniorer

2018-04-13
Köping

  1. Thomas Stenberg, Norcopensarna   
  2. Leif Pettersson, KFUM Norrköping
  3. Christer Eriksson, Arboga
  4. Gunnar Ljung, Täby
  5. Åke Berg, Tullinge
  6. Bernt Olsson, Spårvägen Veteraner
  7. Thomas Sundling Österåker
  8. Göran Allvin, Arboga
  9. Lars Sundberg, Norcopensarna
10. Anders Nystrand, Spånga
11. Ragnar Botnen, Österåker
12. Pan Ming, Hammarby
13. Ulf Larsson, IFA Eskilstuna
14. Rolf Näsberg, Stockholms-Posten
15. Bosse Steiner, Ängby
16. Bo Danielsson, Västerås
17. Stefan Cederblad, Lilla Alby
18. Bruno Fransson, Sturehov
19. Björn Karlsson, Upplands-Väsby
20. Göran Ekström, Linné
21. Alan Berry, Fältöversten
22. Roger Ljung, Nyköping-Öxelösund
23. Stig Sjöberg, Borlänge
24. Sven Larsson, Nyköping-Oxelösund
25. Staffan Olofsson, Västerås
25. Klemens Danielsson, Arboga
27. Valdemar Persson, Hässelby
27. Olle Fransson, Nyköping-Oxelösund
29. Björn Tegestam, Örebro
29. Håkan Coucher, Norcopensarna
31. Bo Löthman, Sturehov
31. Urban Liwing, Köping

2018-01-08
Eskilstuna

  1. Ulf Larsson Eskilstuna
   2. Gunnar Ljung Täby
   3. Leif Pettersson KFUM Norrköping
   4. Ragnar Botnen Österåker
   5. Anders Andersson Katrineholm
   6. Thomas Stenberg Norcopensarna
   7. Christer Eriksson Arboga
   8. Anders Nystrand Spånga
   9. Rolf Näsberg Stockholms Posten
10. Gunnnar Winbrant Huddinge
11. Åke Berg Tullinge
12. Sten Törnberg Huddinge
13. Thomas Sundling Österåker
14. Per Stenson Eskilstuna
15. Klemens Danielsson Arboga
16. Peter Johansson Flen
17.Håkan Berling Spårvägen
18. Staffan Engblom Norra BTK
19. Hans Sterner Spårvägen Veteraner
20. Bruno Fransson Sturehov
21. Stig Sjöberg Borlänge
22. Staffan Olofsson Västerås
23. Valdemar Persson Hässelby
24. Bo Persson Borlänge
25. Ingmar Thunberg Gropen
26. Bo Steiner Ängby
27. Urban Liwing Köping
28. Urban Wadner Åsen
29. Ulf Segeblad Åsen

2017-05-15
Eskilstuna

  1. Göran Allvin, Arboga BTK
   2. Thomas Stenberg, IF Norrcopensarna-Fridtuna
   3. Rolf Karlsson, IFK Österåkers BTK
   4. Pan Ming, Spårvägens Veteran BTK
   5. Thomas Sundling, IFK Österåkers BTK
   6. Leif Pettersson, KFUM Norrköping
   7. Christer Eriksson, Arboga BTK
   8. Sten Thörnberg, Huddinge BTK
   9. Ulf Larsson, IFA Eskilstuna 
10. Toni Borg, Arboga BTK
11. Åke Berg, Tullinge TP BTK
12. Per Stenson, IFA Eskilstuna
13. Bernt Olsson, Spårvägens Veteran BTK
14. Peter Johansson, Flens BTK
15. Rolf Näsberg, Stockholms-Postens IK
16. Inge Engdahl, Huddinge BTK
17. Bosse Steiner, Ängby SK
18, Stig Sjöberg, Borlänge BTK
20. Gunnar Winbrant, Huddinge BTK
21. Görgen Brandhill, Västerås BTK
22. Staffan Olofsson, Västerås BTK
23, Ingmar Thunberg, IF Gropen
24. Bo Persson, Borlänge BTK
25. Bo Löthman, IK Sturehov
26. Bo Danielsson, Västerås BTK
27. Bruno Fransson, IK Sturehov
28. Urban Liwing, Köpings BTK
29. Leif Thapper, Västerås BTK
30, Björn Tegestam, Örebro Bordtennis Seniorer

 2017-01-16

Köping

  1. Thomas Stenberg, IF Norrcopensarna-Fridtuna 
  2. Berndt Olsson, Spårvägens Veteran BTK 
  3. Åke Berg, Tullinge TP BTK
  3. Björn Karlsson, Upplands Väsby BTK
  5. Ulf Larsson, IFA Eskilstuna 
  6. Tomas Sundling, IFK Österåkers BTK
  6. Sten Törnberg, Huddinge BTK 
  6. Bo Forsman, Västerås BTK 
  9. Anders Andersson KFUM Katrineholm 
10. Per Stenson, IFA Eskilstuna 
11. Peter Johansson, Flens BTK 
12. Bo Danielsson, Västerås BTK 
13. Bo Landgren, Spårvägens Veteran BTK 
14. Urban Liwing, Köpings BTK 
14. Bo Löthman, IK Sturehov 
14. Ingmar Thunberg IF Gropen 
17. Klemens Danielsson Arboga BTK 
18. Bruno Fransson, IK Sturehov 
19. Leif  Thapper, Västerås BTK 
19. Hans Edman, Västerås BTK 
21. Hans Sterner, Spårvägens Veteran BTK 
22. Björn Tegestam, Örebro Bordtennis Seniorer

 2016-11-25
Örebro

  1. Göran Allvin, Arboga BTK
   2. Christer Eriksson , Arboga BTK
   3. Åke Berg, Tullinge TP BTK
   4. Anders Andersson, KFUM Katrineholm
   5. Berndt Olsson, Spårvägens Veteran BTK
   6. Rolf Karlsson, IFK Österåker
   7. Björn Karlsson, Upplands Väsby BTK
   8. Sten Törnberg, Huddinge BTK
   9. Thomas Sundling, IFK Österåker
10. Per Stensson, IFA Eskilstuna
11. Ulf Larsson, IFA Eskilstuna
12. Esko Frykholm, IK Sturehov Örebro
13. Peter Johansson, Flens BTK
14. Stig Sjöberg, Borlänge BTK
15. Bo Löthman, IK Sturehov Örebro
16. Ragnar Botnen, IFK Österåker
17. Valdemar Persson, Hässelby Pensionärers BTK
18. Hans Kihlander  IK Sturehov
19. Hans Sterner, Spårvägens Veteran BTK
20. Bruno Fransson, IK Sturehov, Örebro
21. Urban Liwing, Köpings BTK
22. Alex Royal, Örebro Bordtennis Seniorer
23. Björn Strålman, Örebro Bordtennis Seniorer
24. Bo Persson. Borlänge BTK
25. Björn Tegestam, Örebro Bordtennis Seniorer

 2016-09-25
Västerås

  1.Göran Allvin, Arboga BTK
   2. Åke Berg, Tullinge TP BTK
   3. Anders Andersson, KFUM Katrineholm
   4. Björn Karlsson, Upplands Väsby BTK
   5. Per Stensson, IFA Eskilstuna
   6. Görgen Brandhill, Västerås BTK
   7. Valdemar Persson, Hässelby Pensionärers BTK
   8. Klemens Danielsson, Arboga BTK
   9. Toni Borg, Arboga BTK
10. Ola Lagerkvist, Hässelby Pensionärers BTK
11. Ingemar Thunberg, IF Gropen Örebro
12. Kent Brodén Västerås BTK
13. Hans Sterner, Spårvägens Veteran BTK
14. Bo Löthman, IK Sturehov Örebro
15. Urban Liwing, Köpings BTK

2016-04-25
Köping

  1. Thomas Sundling, IFK Österåker
   2. Björn Karlsson,  Upplands Väsby BTK
   3. Anders Andersson, KFUM Katrineholm
   4. Sten Törnberg, Huddinge BTK
   5. Christer Eriksson , Arboga BTK
   6. Ulf Larsson, IFA Eskilstuna
   7. Per Stenson, IFA Eskilstuna
   8. Toni Borg, Arboga BTK
   9. Bo Forsman, Västerås BTK
10. Görgen Brandhill, Västerås BTK
11. Gunnar Winbrandt, Spårvägens Veteran BTK
12. Bo Danielsson, Västerås BTK
13.Klemens Danielsson, Arboga BTK
14. Stig Sjöberg, Borlänge BTK
15. Hans Sterner, Spårvägens Veteran BTK
16. Lennart Madsen Västerås BTK
17. Inge Engdahl, Spårvägen Veteran BTK
18. Bo Persson. Borlänge BTK
19. Bruno Fransson, IK Sturehov, Örebro
20. Bo Landgren, Spårvägen Veteran BTK
21. Urban Liwing, Köpings BTK
22. Ingemar Thunberg, IF Gropen Örebro
23. Bo Löthman, IK Sturehov, Ötrebro
24. Hans Edman, Västerås BTK

2016-02-22
Västerås

  1. Göran Allvin, Arboga BTK
   2. Anders Andersson, KFUM Katrineholm
   3. Björn Karlsson, Upplands Väsby BTK
   4. Åke Berg, Tullinge, TP BTK
   5. Thomas Sundling, IFK Österåkers BTK
   6. Ulf Larsson, IFA Eskilstuna
   7. Christer Eriksson , Arboga BTK
   8. Per Stenson, IFA Eskilstuna
   9. Klemens Danielsson, Arboga BTK
10. Görgen Brandhill, Västerås BTK
11. Bo Forsman, Västerås BTK
12. Hans Kihlander, IK Sturehov
13. Göran Olofsson, Spårvägens Veteran BTK
14. Kent Brodén, Västerås BTK
15. Bruno Fransson, IK Sturehov
16. Bo Danielsson, Västerås BTK
17. Bo Löthman, IK Sturehov
18. Ingemar Thunberg, Gropens IF
19. Urban Liwing, Köpings BTK
20. Lennart Madsen, Västerås BTK
21. Hans Sterner, Spårvägens Veteran BTK 
22. Leif Thapper, Västerås BTK
23. Hans Edman, Västerås BTK

2015-12-14
Eskilstuna

Racketar_liten

2015-10-26
Köping

  1. Göran Allvin, Arboga BTK 
   2. Anders Andersson, KFUM Katrineholm
   3. Sten Törnberg, Huddinge BTK
   4. Åke Berg, Tullinge TP BTK
   5. Thomas Sundling, IFK Österåkers BTK
   6. Ulf Larsson, IFA Eskilstuna
   7. Bo Forsman, Västerås BTK
   8. Toni Borg, Arboga BTK
   9. Per Stenson, IFA Eskilstuna
10. Gunnar Winbrant, Huddinge BTK
11. Hans Sterner, Spårvägens Veteran BTK
12. Bo Danielsson, Västerås BTK
13. Bruno Fransson  IK Sturehov
14. Hans Kihlander  IK Sturehov
15. Bo Landgren, Spårvägens Veteran BTK
16. Görgen Brandhill  Västerås BTK
17. Bo Löthman  IK Sturehov
18. Urban Liwing Köpings  BTK 
19. Hans Edman, Västerås BTK

2015-03-16
Köping Arena

  1. Göran Allvin   Arboga BTK 
  2 Ulf Larsson  IFA Eskilstuna 
  3 Toni Borg  Arboga BTK 
  4. Per Stenson IFA Eskilstuna 
  5. Görgen Brandhill  Västerås BTK 
  6. Hans Kihlander  IK Sturehov 
  7. Bo Löthman  IK Sturehov 
  8. Ingemar Thunberg  IK Sturehov 
  9. Lennart Madsen Västerås BTK 
10. Urban Liwing Köpings  BTK 
11. Bruno Fransson  IK Sturehov

 2015-01-12

Västerås

  1. Göran Allvin, Arboga BTK 
  2. Åke Berg, Tullinge
  3. Ulf Larsson,IFA Eskilstuna
  4. Per Stenson, IFA Eskilstuna
  5. Bo Forsman, VBTK
  6. Görgen Brandhill, VBTK
  7. Stig Lindström, VBTK
  8. Ingemar Thunberg, Gropen Örebro
  9. Bo Löthman, IK Sturehov
10. Lennart Madsen, VBTK
11. Hans Kilhlander, IK Sturehov
12. Valter Hallgren, KBTK
13. Hans Edman, VBTK

2014-11-17

Västerås

  1. Göran Allvin, Arboga BTK
  2. Sten Törnberg, Spårvägens Vet. BTK
  3. Per Stenson, IFA Eskilstuna
  3. Henry Eriksson, Spårvägens Vet. BTK
  5. Ulf Larsson,IFA Eskilstuna
  6. Gunnar Winbrant, Spårvägens Vet. BTK
  7. Bo Forsman, VBTK
  7. Toni Borg, ABTK
  9. Bo Löthman, IK Sturehov
10. Görgen Brandhill, VBTK
11. Valter Hallgren, KBTK
11. Urban Liwing Köpings BTK
13. Hans Edman, VBTK

2014-10-17

Köping

  1. Åke Berg, Tullinge
  2. Sten Törnberg, Spårvägens Vet. BTK
  3. Per Stensson, Eskilstuna
  3. Bo Forsman, VBTK
  5. Gunnar Winbrant, Spårvägens Vet. BTK
  5. Görgen Brandhill, VBTK
  7. Ulf Larsson, Eskilstuna
  8. Bo Danielsson, VBTK
  9. Henry Eriksson, Spårvägens Vet. BTK
  9. Hans Kilhlander, IK Sturehov, Örebro
11. Bo Lötman, IK Sturehov, Örebro
11. Bruno Fransson, IK Sturehov, Örebro
13. Urban Liwing KBTK
14. John Carlesten, VBTK
15. Hans Edman, VBTK

2014-04-15
Eskilstuna

  1. Åke Berg
  2. Per Stenson
  3. Sten Törnberg
  4. Alf Blomkvist
  5. Henry Eriksson
  6. Frank Johansson
  7. Nils Pettersson
  7. Gunnar Winbrant
  9. Bo Löthman
10. Hans Kihlander
11. Görgen Brandhill
12. Ulf Larsson
13. Bruno Fransson
13. Bo Danielsson
13. Urban Liwing
16. Hans Edman
17. Valter Hallgren

 2014-02-25

Västerås

  1. Göran Allvin
  2. Åke Berg
  3. Ulf Larsson
  4. Björn Wessman
  5. Per Stenson
  6. Alf Blomkvist
  7. Sten Törnberg
  8. Henry Eriksson
  9. Gunnar Winbrandt
10. Gert Hoffman
11. Görgen Brandhill
12. Bruno Fransson
13. Valter Hallgren
14. Lars Svedberg
15. Monika Maul
16. Lennart Madsen
17. Bo Landgren
18. Stig Lindström
19. Urban Liwing
20. Bo Danielsson
21. Ingmar Thunberg
22. Hans Edman

2014-01-10
Köping

 1. Göran Allvin, Arboga BTK
  2. Åke Berg, Tullinge BTK
  3. Per Stensson, Eskilstuna BTK
  4. Ulf Larsson, Eskilstuna BTK
  5. Ingemar Thunberg, IK Sturehov
  6. Toni Borg, Arboga BTK
  7. Bruno Fransson, IK Sturehov
  8. Urban Liwing, Köpings BTK
  9. Hans Kihlander, IK Sturehov
10. Valter Hallgren Köpings BTK
11. Bo Löthman, IK Sturehov

 2013-10-09
Västerås

  1. Göran Allvin Arboga BTK
  2. Åke Berg Tullinge BTK
  3. Bo Forsman Västerås BTK
  4. Göran Olofsson Spårvägens Vet. BTK
  5. Bo Danielsson Västerås BTK
  6. Gunnar Winbrant Huddinge BTK
  7. Stig Lindström Västerås BTK
  8. Lennart Madsen Västerås BTK
  9. Görgen Brandhill Västerås BTK
10. Bruno Fransson IK Sturehov
11. Urban Liwing Köpings BTK
12. Hans Edman Västerås BTK

2013-04-17

  1. Göran Allvin. Arboga
  2. Åke Berg. Tullinge
  3. Björn Wessman, Spånga
  4. Bo Löthman, Örebro
  5. Gunnar Bergman, Örebro
  6. Gert Hoffman, Spånga
  7. Bo Forsman. Västerås
  8. Görgen Brandhill Västerås
  9. Hans Kihlander. Örebro
10.Urban Liwing Köping
11.Lasse Svedberg .Spånga
12.Hans Edman. Västerås
13.Bo Danielsson. Västerås
14.Bruna Fransson Örebro
15.Ingvar Thunberg. Örebro
16.Monika Maul. Spånga