Top 12 - en informell inbjudnings-tränings-tävling

April 2012 - december 2019.  Totalt 89 olika spelare var med i minst en av de 29 omgångarna.

Top 12 startades för länge sen av Gunnar Winbrant, sägs det. Från början var det antagligen bara en enda grupp, med just 12 deltagare. Troligen var syftet, redan då, att ge omväxlande träning med jämbördiga spelare. Tävlingen utvecklades succesivt till fyra grupper med max 12 i varje grupp.

2019-12          2019-04          2019-02          2018-11          2018-04          2018-02          2017-12

2017-10          2017-04          2017-02          2016-12          2016-10          2016-04          2016-01

2015-11          2015-10          2015-04          2015-02          2014-11          2014-10          2014-04

2014-02          2013-12          2013-10          2013-04          2013-02          2012-11          2012-10

2012-04