Hjärt-lungräddning (HLR)

Vid hjärtstopp:

1. Kontroll av medvetande och andning.
2. Ropa på hjälp. Ring 112.
3. Starta hjärt-lungräddning (HLR), ("30:2").
4. Hämta hjärtstartaren.
5. Fortsätt HLR enl. hjärtstartarens anvisningar.


Ta hjälp av andra - Turas om.


Tellusborgsvägen 22 är adressen.
Ambulans bör mötas uppe vid gatan!


Bra webbkurs:
Åtgärder vid hjärtstopp
(Gå igenom den ibland!)

(Behandlar även luftvägsstopp)


 

Hjärtstartaren (defibrillatorn, AED:n)
finns i korridoren vid utgången på mitten. (Gå dit och kolla!)