Truls Möregårdh i kinesiska superligan
15-20 juli 2023
Wang Chuqin, Fan Zendong, Truls, Ma Long                                                                                                          Autografskrivning på gång                

     med pappan  som coach!

 

 VIDEO,Truls matcher   Ma Long                 Fan Zhendong
              Quan Kaiyuan        Zhao Zhaoyan       Xiang Peng 
             Lin Shidong
            Lin Gaoyuan          Li Yijie   
             Sun Wen
                 Yan Sheng              Yu Ziyang
            Xu Chenhao             Liu Yebo


ALLA RESULTAT I GRUPPSPELET
Nio lag mötte varandra. De fyra första gick till slutspel.
Truls spelade i Lexuan Sports Group TTC

   RESULTAT Vunna  Förlorade  Poäng
1  Shandong Weiqiao TTC 0 16 
Shanghai Zhongxing TTC 1 15 
Shantou Mingrun TTC 2 14
Shandong Luneng TTC 2 14
 Huangshi TTC 4 12
 Lexuan Sports Group TTC 5 11
 7 Sichuan TTC 6 10 
 8  Shenzhen Baoan TTC 7
 9  Jiangsu Zhongchao TTC 8 8 
  INDIVIDUELLT Vunna  Förlorade Skillnad %Vunna
1 Fan Zhendong 9 1 +8 90%
Liang Jingkun 8 2 +6 80%
Lin Gaoyuan 8 2 +6 80%
Zhou Kai 6 2 +4 75%
Wang Chuqin 6 2 +4  75% 
Ma Long  4 1 +3  80% 
 7 Ma Te 3 0 +3 100%
 8  Xu Yingbin 6 4 +2 60%
 9 Zhao Zihao 2 0 +2 100% 
10  Truls Moregardh 7 6 +1 54%
11  Zhou Qihao 2 1 +1 66%
12  Zhu Linfeng 2 1 +1 66%
13  Yu Ziyang 1 0 +1  100%
14  Xu Haidong 4 4 0 50%
15  Sun Wen 4 4 0 50%
16  Niu Guankai 4 4 0 50%
17  Lin Shidong 3 3 0 50%
18  Sun Zheng 1 1 0 50%
19  Xu Chenhao 5 6 -1 45%
20  Liang Yanning 2 3 -1 40%
21  Liu Dingshuo 1 2 -1 33%
 22  Xu Xin 0 1 -1 0%
 23  Yan An 0 1 -1 0%
24   Sai Linwei 0 1 -1 0%
25   Xiang Peng 4 6 -2 40%
26   Yang Shuo 2 4 -2 33%
27   Xue Fei 1 3 -2 25%
28   Yuan Licen 1 3 -2 25%
 29  Li Yijie 0 2 -2 0%
 30  Liu Yebo 0 2 -2 0%
31  Yan Sheng 0 2 -2 0%
32  Quan Kaiyuan 3 6 -3 33%
33  Zhou Yu  0 3 -3 0% 0 3 -3 0%
 34 Sun Jiayi 0 3 -3 0%
35  Cao Wei 0 4 -4 0%
 36 Cheng Jingqi 0 4 -4 0%
 37 Leng Dapeng 0 4 -4 0%
38  Zhao Zhaoyan 0 5 -5 0%
Lagens spelare
Shandong Luneng TTC
Ma Long, Xu Yingbin, Yuan Licen, Liu Dingshuo, Yan An
Shanghai Zhongxing TTC
Fan Zhendong, Zhou Kai, Xu Xin, Zhao Zihao, Sun Zheng
Huangshi TTC
Xiang Peng, Lin Shidong, Xue Fei, Wei Shihao
Shandong Weiqiao TTC
Wang Chuqin, Liang Jingkun, Zhou Qihao, Yu Ziyang
Lexuan Sports Group TTC
Truls Moregardh, Liang Yanning, Zhou Yu, Gao Yang, Sai Linwei
Shantou Mingrun TTC
Lin Gaoyuan, Xu Haidong, Ma Te, Li Yijie
Sichuan TTC
Sun Wen, Leng Dapeng, Yan Sheng, Zhu Linfeng, Cao Wei
Shenzhen Baoan TTC
Xu Chenhao, Niu Guankai Liu Yebo Cheng Jingqi
Jiangsu Zhongchao TTC
Zhao Zhaoyan, Lin Chen, Sun Jiayi, Yang Shuo, Quan Kaiyuan

MATCHER
ROUND 1
3 - Shandong Luneng TTC
0 - Lexuan Sports Group TTC
Yuan Licen/Xu Yingbin – Liang Yanning/Zhou Yu 3-0
Ma Long – Truls Moregardh 3-2
Xu Yingbin – Zhou Yu 3-1
3 – Shanghai Zhongxing TTC
1 – Shenzhen Baoan TTC
Zhou Kai/Xu Xin – Cheng Jingqi/Niu Guankai 3-1
Fan Zhendong – Xu Chenhao 3-0
Zhou Kai – Niu Guankai 2-3
Fan Zhendong – Cheng Jingqi 3-1
3 – Shandong Weiqiao TTC
0 – Shantou Mingrun TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Lin Gaoyuan/Li Yijie 3-1
Liang Jingkun – Xu Haidong 3-1
Wang Chuqin – Lin Gaoyuan 3-2
3 – Huangshi TTC
0 – Sichuan TTC
Lin Shidong/Xue Fei – Cao Wei/Yan Sheng 3-0
Xiang Peng – Sun Wen 3-0
Xue Fei – Cao Wei 3-0
ROUND 2
3 – Shanghai Zhongxing TTC
0 – Lexuan Sports Group TTC
Zhou Kai/Xu Xin – Liang Yanning/Zhou Yu 3-1
Fan Zhendong – Truls Moregardh 3-1
Zhou Kai – Liang Yanning 3-0
3 – Shandong Luneng TTC
2 – Shenzhen Baoan TTC
Yuan Licen/Xu Yingbin – Cheng Jingqi/Niu Guankai 1-3
Liu Dingshuo – Xu Chenhao 2-3
Xu Yingbin – Niu Guankai 3-2
Yuan Licen – Xu Chenhao 3-0
Liu Dingshuo – Cheng Jingqi 3-0
3 – Shantou Mingrun TTC
1 – Jiangsu Zhongchao TTC
Li Yijie/Xu Haidong – Yang Shuo/Zhao Zhaoyan 2-3
Lin Gaoyuan – Quan Kaiyuan 3-2
Xu Haidong – Zhao Zhaoyan 3-2
Lin Gaoyuan – Yang Shuo 3-1
3 – Shandong Weiqiao TTC
0 – Sichuan TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Leng Dapeng/Zhu Linfeng 3-0
Liang Jingkun – Sun Wen 3-2
Wang Chuqin – Leng Dapeng 3-2
ROUND 3
3 – Shandong Weiqiao TTC
2 – Shanghai Zhongxing TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Zhou Kai/Xu Xin 3-2
Liang Jingkun – Fan Zhendong 0-3
Wang Chuqin – Zhou Kai 2-3
Zhou Qihao – Fan Zhendong 3-2
Liang Jingkun – Xu Xin 3-1
3 – Shandong Luneng TTC
0 – Sichuan TTC
Yuan Licen/Xu Yingbin – Sun Wen/Cao Wei 3-0
Ma Long – Leng Dapeng 3-0
Xu Yingbin – Cao Wei 3-1
3 – Lexuan Sports Group TTC
1 – Jiangsu Zhongchao TTC
Liang Yanning/Zhou Yu – Yang Shuo/Zhao Zhaoyan 3-0
Truls Moregardh – Quan Kaiyuan 3-1
Zhou Yu – Yang Shuo 1-3
Truls Moregardh – Zhao Zhaoyan 3-1
3 – Huangshi TTC
0 – Shenzhen Baoan TTC
Lin Shidong/Xue Fei – Cheng Jingqi/Xu Chenhao 3-1
Xiang Peng – Niu Guankai 3-2
Lin Shidong – Xu Chenhao 3-0
ROUND 4
3 – Shandong Weiqiao TTC
1 – Shenzhen Baoan TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Liu Yebo/Niu Guankai 3-0
Liang Jingkun – Xu Chenhao 3-1
Wang Chuqin – Niu Guankai 2-3
Liang Jingkun – Liu Yebo 3-1
3 – Shantou Mingrun TTC
1 – Shandong Luneng TTC
Li Yijie/Xu Haidong – Yuan Licen/Xu Yingbin 1-3
Lin Gaoyuan – Ma Long 3-2
Xu Haidong – Yuan Licen 3-2
Lin Gaoyuan – Xu Yingbin 3-1
3 – Huangshi TTC
1 – Lexuan Sports Group TTC
Lin Shidong/Xue Fei – Liang Yanning/Zhou Yu 3-2
Xiang Peng – Truls Moregardh 3-0
Xue Fei – Liang Yanning 2-3
Lin Shidong – Truls Moregardh 3-0
3 – Shanghai Zhongxing TTC
0 – Jiangsu Zhongchao TTC
Sun Zheng/Zhou Kai – Yang Shuo/Quan Kaiyuan 3-1
Zhao Zihao – Sun Jiayi 3-2
Zhou Kai – Quan Kaiyuan 3-1
ROUND 5
3 – Shantou Mingrun TTC
2 – Lexuan Sports Group TTC
Li Yijie/Xu Haidong – Liang Yanning/Zhou Yu 2-3
Lin Gaoyuan – Truls Moregardh 3-2
Xu Haidong – Liang Yanning 3-1
Li Yijie – Truls Moregardh 0-3
Lin Gaoyuan – Zhou Yu 3-1
3 – Sichuan TTC
0 – Shenzhen Baoan TTC
Yan Sheng/Zhu Linfeng – Cheng Jingqi/Niu Guankai 3-2
Sun Wen – Xu Chenhao 3-0
Zhu Linfeng – Niu Guankai 3-1
3 – Shandong Weiqiao TTC
1 – Huangshi TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Lin Shidong/Xue Fei 0-3
Liang Jingkun – Xiang Peng 3-2
Wang Chuqin – Lin Shidong 3-1
Zhou Qihao – Xiang Peng 3-1
3 – Shandong Luneng TTC
0 – Jiangsu Zhongchao TTC
Yuan Licen/Xu Yingbin – Yang Shuo/Zhao Zhaoyan 3-2
Ma Long – Sun Jiayi 3-1
Xu Yingbin – Yang Shuo 3-0
ROUND 6
3 – Shandong Luneng TTC
0 – Huangshi TTC
Yuan Licen/Xu Yingbin – Lin Shidong/Xiang Peng 3-0
Ma Long – Xue Fei 3-1
Xu Yingbin – Xiang Peng 3-1
3 – Shanghai Zhongxing TTC
1 – Sichuan TTC
Zhou Kai/Xu Xin – Sun Wen/Cao Wei 3-1
Fan Zhendong – Leng Dapeng 3-0
Zhou Kai – Sun Wen 0-3
Fan Zhendong – Cao Wei 3-0
3 – Shandong Weiqiao TTC
0 – Jiangsu Zhongchao TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Yang Shuo/Zhao Zhaoyan 3-0
Liang Jingkun – Sun Jiayi 3-0
Wang Chuqin – Quan Kaiyuan 3-0
3 – Shantou Mingrun TTC
2 – Shenzhen Baoan TTC
Li Yijie/Lin Gaoyuan – Cheng Jingqi/Niu Guankai 3-1
Xu Haidong – Xu Chenhao 2-3
Lin Gaoyuan – Niu Guankai 3-2
Li Yijie – Xu Chenhao 0-3
Xu Haidong – Cheng Jingqi 3-1
ROUND 7
3 – Shanghai Zhongxing TTC
0 – Shantou Mingrun TTC
Zhou Kai/Zhao Zihao – Li Yijie/Lin Gaoyuan 3-0
Fan Zhendong – Xu Haidong 3-0
Zhou Kai – Lin Gaoyuan 3-1
3 – Huangshi TTC
0 – Jiangsu Zhongchao TTC
Lin Shidong/Xue Fei – Yang Shuo/Zhao Zhaoyan 3-0
Xiang Peng – Quan Kaiyuan 2-3
Lin Shidong – Zhao Zhaoyan 3-2
Xiang Peng – Yang Shuo 3-2
3 – Lexuan Sports Group TTC
1 – Sichuan TTC
Liang Yanning/Zhou Yu – Yan Sheng/Zhu Linfeng 0-3
Truls Moregardh – Sun Wen 3-1
Liang Yanning – Zhu Linfeng 3-0
Truls Moregardh – Yan Sheng 3-1
3 – Shandong Weiqiao TTC
2 – Shandong Luneng TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Yuan Licen/Yan An 3-2
Liang Jingkun – Xu Yingbin 1-3
Wang Chuqin – Yuan Licen 3-1
Zhou Qihao – Xu Yingbin 0-3
Liang Jingkun – Yan An 3-1
ROUND 8
3 – Shandong Weiqiao
0 – Lexuan Sports Group TTC
Wang Chuqin/Zhou Qihao – Gao Yang/Sai Linwei 3-1
Yu Ziyang – Truls Moregardh 3-1
Wang Chuqin – Sai Linwei 3-0
3 – Shenzhen Baoan TTC
2 – Jiangsu Zhongchao TTC
Cheng Jingqi/Niu Guankai – Yang Shuo/Zhao Zhaoyan 1-3
Xu Chenhao – Quan Kaiyuan 3-0
Niu Guankai – Zhao Zhaoyan 3-0
Cheng Jingqi – Quan Kaiyuan 0-3
Xu Chenhao – Yang Shuo 3-1
3 – Shanghai Zhongxing TTC
1 – Huangshi TTC
Zhou Kai/Zhao Zihao – Lin Shidong/Xue Fei 2-3
Fan Zhendong – Xiang Peng 3-0
Zhou Kai – Lin Shidong 3-0
Fan Zhendong – Xue Fei 3-1
3 – Shantou Mingrun TTC
1 – Sichuan TTC
Li Yijie/Lin Gaoyuan – Sun Wen/Cao Wei 3-2
Ma Te – Leng Dapeng 3-2
Xu Haidong – Sun Wen 0-3
Ma Te – Cao Wei 3-0
ROUND 9
3 – Shantou Mingrun TTC
0 – Huangshi TTC
Li Yijie/Lin Gaoyuan – Xiang Peng/Xue Fei 3-0
Ma Te – Lin Shidong 3-0
Lin Gaoyuan – Xiang Peng 3-0
3 – Lexuan Sports Group TTC
1 – Shenzhen Baoan TTC
Liang Yanning/Zhou Yu – Liu Yebo/Niu Guankai 3-2
Truls Moregardh – Xu Chenhao 3-1
Liang Yanning – Niu Guankai 0-3
Truls Moregardh – Liu Yebo 3-1
3 – Shanghai Zhongxing TTC
2 – Shandong Luneng TTC
Liu Dingshuo/Yuan Licen – Zhou Kai/Zhao Zihao 3-0
Sun Zheng – Xu Yingbin 2-3
Yuan Licen – Zhao Zihao 1-3
Sun Zheng – Liu Dingshuo 3-2
Zhou Kai – Xu Yingbin 3-2
3 – Sichuan TTC
2 – Jiangsu Zhongchao TTC
Yan Sheng/Zhu Linfeng – Yang Shuo/Zhao Zhaoyan 3-0
Sun Wen – Quan Kaiyuan 2-3
Yan Sheng – Yang Shuo 1-3
Zhu Linfeng – Quan Kaiyuan 3-0
Sun Wen – Zhao Zhaoyan 3-0